Eesti English Русский

MTÜ TK & PARTNERID REISIKORRALDAJA ON:

«
»

OKTOOBRIS  TOIMUS VILJANDIS KOOLITUS

  "Kuidas saada heaks suhtlejaks?"

Hästi laabuv suhtlemine kodus, tööl, sõprade seltsis ja mujal on edu- ja probleemilahendusvõtmeks kui ka psühholoogiliseks heaoluks. Ladusa suhtlemise aluseks on enesekindlus, sõnaosavus ja mitmed sotsiaalsed oskused. Ka konfliktidega puutume mõnikord kokku ning sageli ei oska me neid lahendada. Pereterapeudid on öelnud, et valdav enamik pereprobleemidest algab just suhtlemisprobleemidest. Nüüd on kõigil neil, kes pikemat aega tööturult eemal ning kes kaua pole elukestvas õppes osalenud oma suhtlemisosklusi täiustada. 
Loe täpsemalt
SIIT!


Tutvuge ka koolituskalendriga, et saada infot tulevaste koolituste kohta!


 


 

     
 
 
     

MTÜ TK & PARTNERID põhieesmärgiks on üksikisikute, meeskondade ja organisatsioonide psühholoogiaalase teadlikkuse tõstmine ja nende toetamine inimkeskse ja teadusliku lähenemise kaudu.

Oma põhieesmärgi saavutamiseks viib ühing läbi alljärgnevaid tegevusi:

  • psühholoogilise teadusliku oskusteabe efektiivne rakendamine erinevates eluvaldkondades;
  • psühholoogiline nõustamine;
  • psühholoogiliste ja sotsioloogiliste uuringute korraldamine ja läbiviimine;
  • noorsootöö;
  • personalivalik, karjääriplaneerimine ja –nõustamine

Oma põhikirjalise tegevuse läbiviimiseks korraldab ühing:

  • kursusi, õppepäevi, seminare, koolitusi jm
  • Ühing annab välja õppematerjale ja muid põhitegevuse läbiviimiseks vajalikke trükiseid ning avaldab uuringute tulemusi meediaväljaannetes.
  • Ühing teeb koostööd Eesti ja välisriikide kõrgkoolide, teadus- ja meditsiiniasutuste ning muude sellealase tegevusega seotud organisatsioonidega. 


Mittetulundusühingul on oma Nõustamiskeskus Pärnus ja Viljandis ning Koolituskeskus.

Loodetavasti saab kodulehest ja mittetulundusühingust tulevikus mõnus kokkusaamiskoht ning hea kaaslane kõigile neile, kes igapäevaselt püüavad inimesi aidata, mõista, hoolida, tunnustada ja toetada. Olgu need siis psühholoogid, lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, õpetajad, kasvatajad jne.