Eesti English Русский

MTÜ TK & PARTNERID REISIKORRALDAJA ON:

«
»

 

VÕLANÕUSTAMISE BAASKURSUS
OKTOOBER 2019 - JAANUAR 2020 PÄRNUS! 

Koolituse eesmärk: valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt sotsiaalkaitseministri määruses toodud nõuetele. Koolituse läbija omandab kvaliteetse teenuse osutamiseks vajalikud alusteadmised ning praktilised oskused.

Loe lähemalt SIIT!


 PÄRNUS -
14.-15. oktoober  2019

VILJANDIS -
16.-17. oktoober 2019

  "Eneseleidmise kunst"

KOOLITUSED PÄRNUS JA VILJANDIS

Selleks et edukalt oma eluga toime tulla, vajab inimene teadmisi, oskusi ja toetust. Sageli on meil olemas nii oskused kui teadmised, kuid me ei oska neid oma elus rakendada. Antud kursus on suunatud sellele, et aidata inimestel paremini mõista ennast, leida oma sisemisi ressursse ja olla edukas. Enese paremaks tundmaõppimiseks uuritakse, mis on enesehinnang, hoiakud ja motivatsioon. Õpitakse, kuidas seada eesmärke, paremini planeerida oma aega ja lahendada elus ettetulevaid probleeme ja konflikte

LOE TÄPSEMALT JA REGISTREERU KOOLITUSELE  SIIT!
 


PÄRNUS -
16.-18. oktoober  2019

VILJANDIS -
21. - 23. oktoober  2019
 

 "Kuidas saada unistuste töö?"

KOOLITUSED PÄRNUS JA VILJANDIS

Käesolev aeg esitab töölesoovijatele omad nõudmised. Töötuid lisandub iga päevaga ning töökohtade arv on piiratud. 
Sageli jääb inimestel puudu oskustest ja teadmistest, mida oleks vaja edukaks töölesaamiseks. Koolituse käigus õpime otsima vajalikku infot, uurime vajalikke seadusi, koostame sobivad kandideerimisdokumendid, harjutame suhtlemist ja käitumist töövestlusel ja õpime ennast paremini tundma  


LOE TÄPSEMALT JA REGISTREERU KOOLITUSELE  SIIT!
 


 

     
 
 
     

MTÜ TK & PARTNERID põhieesmärgiks on üksikisikute, meeskondade ja organisatsioonide psühholoogiaalase teadlikkuse tõstmine ja nende toetamine inimkeskse ja teadusliku lähenemise kaudu.

Oma põhieesmärgi saavutamiseks viib ühing läbi alljärgnevaid tegevusi:

  • psühholoogilise teadusliku oskusteabe efektiivne rakendamine erinevates eluvaldkondades;
  • psühholoogiline nõustamine;
  • psühholoogiliste ja sotsioloogiliste uuringute korraldamine ja läbiviimine;
  • noorsootöö;
  • personalivalik, karjääriplaneerimine ja –nõustamine

Oma põhikirjalise tegevuse läbiviimiseks korraldab ühing:

  • kursusi, õppepäevi, seminare, koolitusi jm
  • Ühing annab välja õppematerjale ja muid põhitegevuse läbiviimiseks vajalikke trükiseid ning avaldab uuringute tulemusi meediaväljaannetes.
  • Ühing teeb koostööd Eesti ja välisriikide kõrgkoolide, teadus- ja meditsiiniasutuste ning muude sellealase tegevusega seotud organisatsioonidega. 


Mittetulundusühingul on oma Nõustamiskeskus Pärnus ja Viljandis ning Koolituskeskus.

Loodetavasti saab kodulehest ja mittetulundusühingust tulevikus mõnus kokkusaamiskoht ning hea kaaslane kõigile neile, kes igapäevaselt püüavad inimesi aidata, mõista, hoolida, tunnustada ja toetada. Olgu need siis psühholoogid, lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, õpetajad, kasvatajad jne.